• WIJ VERZENDEN DAGELIJKS
  • GRATIS VERZENDEN EN RETOUR
  • PERSOONLIJK ADVIES

TO BE

The word to be is very versatile because it can combine with other verbs to say waht people are doing at the present time. 


Tha i ag ithe - she is eating

Tha mi ag ionnsachadh - I am learning / studying


a' bruidhinn

a'bualadh

a' cadal

a' cèilidh

a' cluich

a' coiseachd

a ' dèanamh

a' faireachdainn

a' gàireachdainn

ag iarraidh

ag òl

a' leughadh

ag nighe

a' pòsadh

ag ràdh

a 'ruith

a' seinn

a' sgrìobhadh

a' tighinn

a'tuigsinn

 

speaking

hitting

sleeping

visiting

playing

walking

doing

feeling

laughing

wanting

drinking

reading

waching

marrying

saying

running

singing

writing

coming

understanding


I am

You are

he / she is

Tha mise

Is tusa

Tha e / i 

We are

You are

They are

Tha sinn

Tha thu

Is iad sin


's buidhe dhut

's e do bheatha

tha thu fadalach

do leisgeul gabhte

's neònach an rud thu!

You are lucky

You are welcome

You are late

you are excused

You are a strange thing